Echtscheidingen

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk.
De vormen van echtscheiding zijn: 1. De echtscheiding door onderlinge toestemming. Die echtscheiding is gebaseerd op het onderlinge akkoord van de echtgenoten op alle punten. Vooraf moet door de echtgenoten een overeenkomst worden opgesteld waarin de voorwaarden van de scheiding en in voorkomend geval de punten met betrekking tot de minderjarige kinderen geregeld zijn.
2. En de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, met drie mogelijke varianten. De procedure kan worden ingediend door gezamenlijke of eenzijdige vordering, al naargelang het geval. Ook kunnen voorlopige maatregelen worden genomen, soms met spoed.
Voor echtscheidingen is de familierechtbank bevoegd.

Een echtscheiding heeft onder meer als gevolg dat:

  • het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten vereffend en verdeeld zal worden
  • de echtgenoten na een echtscheiding fiscaal als alleenstaanden zullen worden beschouwd
  • de behoeftige echtgenoot onder bepaalde voorwaarden een onderhoudsuitkering kan krijgen van de andere echtgenoot.

Alvorens een rechtsvordering in te stellen of tijdens de echtscheidingsprocedure kunt u met de hulp van een neutrale derde steeds een beroep doen op bemiddeling.

Voor meer informatie over de echtscheiding kan u ons raadplegen. (Bron: Informatie en Diensten van de Overheid)

Meest bekeken inhoud